YURT DIŞINA ÇIKACAK KULÜPLERİN DİKKATİNE

YURT DIŞINA ÇIKACAK KULÜPLERİN DİKKATİNE

2024 Yılında Yurt Dışına çıkmak isteyen kulüplerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat ederek, istenilen belgelerle ile birlikte Yurt Dışına çıkış tarihinden en az 45 gün önce bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri üzerinden Federasyonumuza başvuru yapabilirler.

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Kulüp tarafından mühürlenmiş başvuru dilekçesi.
 2. Kulübün Yurtdışı Çıkış Taahhütnamesi (EK – 1 indirmek için tıklayınız).
 3. Kulübün seyahate katılacak kişilerin isimlerinin olduğu Yönetim Kurulu Karar örneği.
 4. Davet mektubunun fotokopisi (Davet edilen festivalin web adresi ve internet sitesi bilgilerini içeren davetiye olması gerekir), yeminli mütercim tercüman tarafından tasdikli Türkçe tercümesi yapılmış ve noter tasdikli örneği.
 5. Kafile listesi (yönetici, antrenör, müzisyen ve sporcuları gösterir şekilde), denetime girecek sporcuların lisansları ve tüm kafilenin kimlik bilgileri (EK – 2 indirmek için tıklayınız) ve denetime girecekleri yörelerin ve oyunların listesi (EK – 3 indirmek için tıklayınız).
 6. Yurtdışına çıkacak kulüplerin İl yarışmasına katılması zorunludur. İl yarışmalarına katılmayan kulüpler yurtdışına çıkış için başvuru yapamazlar.
 7. 2024 yılı Yurtdışı Denetim Ücreti 70.000,00 TL (Yetmiş bin Türk Lirası)’dır. Denetim sonucu uygun görüş alamayan kulüplere yatırılan ücretin yarısı geri iade edilir, denetim sonucu uygun görüş alıp her ne sebeple olursa olsun kulüp yut dışına çıkamadığı durumlarda da yatırılan ücretin yarısı iade edilir.
 8. Yurtdışına çıkacak kulüplerin gidiş ve dönüş güzergâhlarını belirten taahhütnamenin kulüp başkanı tarafından Federasyonumuza verilmesi. (EK – 4 indirmek için tıklayınız)

DENETİM SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 1. Denetim esnasında kulüp tarafından video kaydı (kulübün tüm denetim performansı görülecek şekilde) ve fotoğraf çekimleri yaptırılacak olup, denetim bitiminde, denetimi gerçekleştiren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından görevlendirilen komisyona teslim edilecektir. Çekimler net olarak görülebilen, aydınlık salonlarda kamerayla yapılacaktır. Kamera ve fotoğraf makinası ilgili kulüp tarafından denetim yapılacağı gün temin edilecektir.
 2. Denetim isteyen kulüpler, lisanslı sporcuları dışında en fazla kulüp Yönetim Kurulu üyesi olan 1 (bir) yönetici, en fazla 5 (beş)  müzisyen ve Federasyondan belgeli en fazla 2 (iki) tane vizeli antrenör için seyahat izni talep edebilir.
 3. Kafile listesinde minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde sporcu olarak yer alanlar en az 6 (altı) ay önceden kulübün lisanslı sporcusu olmalıdır.
 4. Mevlevi ayinlerindeki sema gösterileri, semahlar, köy seyirlik oyunları, orta oyunu, kılıç kalkan, aşuk-maşuk, çatal adam vb. oyunlar ülkemizi yurtdışında temsil etmek için kabul edilmeyecektir. Bu oyunları denetim sırasında repertuarına alan kulüplere temsil yeterliliği verilmeyecektir.

İlgililere Duyurulur.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu