Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Kültürümüzün en önemli yaşayan değerlerinden, halk oyunlarının korunması, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması, geniş kitlelere tanıtılıp, yayılması, halk oyunları alanında çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlemiş olduğu yarışmalarda birlik ve beraberliğin sağlanması, yarışmalarda kural ve kriterlerin tek elden düzenlenmesi ve uygulanması, halk oyunları alanında teknik eleman (hakem, antrenör) yetiştirilmesi amacı ile kurulan federasyonumuz, spor disiplini çerçevesinde kurulmuş sanatsal ve kültürel bir oluşumdur.

VİZYONUNUZ

Federasyonumuzun temel amacı; halk oyunlarının geniş kitleler tarafından tanınması, korunması, tanıtımının yapılması, ulusal ve uluslararası platformda en üst düzeyde temsil edilmesini sağlamakla birlikte; kendi kültürüne sahip çıkan, örf, adet ve göreneklerine duyarlı, kendini doğru ifade edebilen, sosyal, çağdaş, kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir nesil yetiştirmektir.