Halk Oyunları 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi

Halk Oyunları 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi

Federasyonumuz tarafından 12-19 Haziran 2021 tarihlerinde ANKARA ilinde Halk Oyunları 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi açılacaktır.

Uygulama Eğitimine Gençlik Spor Bakanlığının açmış olduğu Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar ve Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu mezunları başvuru yapabileceklerdir.

Ön Kayıt başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

ANKARA         Ön Kayıt Tarihi: 04-10 Haziran 2021

Covid-19 salgının kuralları nedeniyle kurs kontenjanımız sınırlı olduğundan; Spor Bilgi Sisteminden başvuru yapılıp, ücret ödemesi yapıldıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

Kendisinde yada ailesinde Covid-19 tanısı konulmuş ve/veya temaslı olan kişilerin başvuru tarihi bitiminden önce Federasyona belgeli olarak bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk kişinin kendisine aittir.

Uygulama Eğitimine katılmaya hak kazanan kursiyerlerin 12 Haziran 2021 tarihinden önce HES kodlarını Federasyonumuza yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 1. Diploma fotokopisi ( en az lise mezunu olmak ve e-devletten alınan örnek, üniversite öğrencisi ise onaylı öğrenci belgesi)
 2. Bir yöre halk oyunları kurs bitirme belgesi ( Halk Eğitim Mer. kurs bitirme belgesi, resmi kulüp yazısı, adını belirten yarışma sonuç yazısı olmalıdır, lisans kabul edilmeyecektir)

Kurs katılım ücret dekontu (Referans kodu ile TEB Bankası şubelerinden 400 TL yatırılması gerekmektedir. Federasyon hesabına yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir)

           

Lütfen bu bilgilendirmenin tamamını okuyunuz. Aşağıda belirtilen kurs ilgili şartları sağlayamayacağınızı düşünüyorsanız başvuru yapmayınız.

           

Kurs süresince iletişimi mail yoluyla sağlayacağımızdan, bu süreçte maillerinizi aktif olarak takip etmenizi öneririz. Kurs ile ilgili bazı başlıklar aşağıda maddelendirilmiştir.

 1. Derslerin teorik bölümü kursun ilk 4 günü “zoom” üzerinden online olarak işlenecektir. Derslerin takip edileceği zoom davet linki 1 gün önceden mail yolu ile tarafınızla paylaşılacaktır. Katılımcıların en geç dersten 5 dk. kala eğitim yayınına katılmaları gerekmektedir. Kursun 5. günü itibariyle ise artık yerinde sınavlar ve eğitimlere geçiş yapılacaktır.

 1. Kurs eğitim prosedürü olan devamsızlık uygulaması yapılacaktır. Her bir oturumda görüntüsü 5 dk.‘dan fazla sürede kapalı olan veya kamera karşısında bulunmayan katılımcılar o oturumda devamsız sayılacaklardır. Antrenör Eğitimi Talimatı Md. 10’ a istinaden toplam devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez. Bu sürenin üzerinde devamsızlık yapan antrenör adaylarının uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.

 1. Kurs programı ve online derslere erişim hakkında katılımcılara yeterli bir süre öncesinde bilgi verildiğinden, kursa katılımınızla ilgili herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

 1. Kursun teorik dersler bölümü online olarak icra edileceğinden, internet ve donanım olan herhangi bir yerde takip etmeniz olasıdır. Ancak bulunacağınız mahalde yeterli hızda internet bağlantısı ve donanım bulunması gereklidir. Internet imkânlarından kaynaklı sorunlar mazeret olarak kabul edilmeyecektir. Her ne kadar eğitimi akıllı telefon veya tabletten takip etmeniz olası olsa da tavsiye edilmemektedir. Bu yöntem kaynaklı olumsuzluklar mazeret olarak sunulamaz.

 1. Eğitime bağlantı yapacağınız bilgisayar/telefon/tablet bilgileri esas alınacağından, katılımcıların “zoom” uygulamasındaki ad-soyad bölümüne nüfusta kayıtlı olduğu şekilde “tam” olarak isim ve soy isimlerini yazmaları zorunludur. Farklı isimlerin sisteme girişine izin verilmeyeceğini özellikle belirtmek isteriz.

 1. Eğitim süresince görüntünüzün açık (aktif kamera karşısında dersi takip ederek), sesinizin ise kapalı olması zorunludur. Ses kumandası THOF tarafından yönetilecektir. Katılımcıların ses açıp kapatma işlemi yapmamaları önemle hatırlatılır. Eğitmene yöneltilecek sorunuz olması durumunda, konuşma talep ederek sorunuzu yöneltebilirsiniz.

Kurs süresince uygulanacak pandemi tedbirlerine uyulması gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 • Tesise maskesiz kimse alınmayacaktır. Tesis içerisindeki tüm kapalı alanlarda ve eğitim süresince sporcular ve eğitmen antrenör dışında herkesin tıbbi maske takması zorunlu olacaktır.

 • Tesis girişlerinde ve tüm ortak kullanım alanlarında antiseptik el temizleme solüsyonları bulundurulacak ve tesise giriş esnasında herkesin antiseptik el temizleme solüsyonlarını kullanması sağlanacaktır.

 • Tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Salon ve toplantı odasında gerçekleştirilecek olan eğitimlerde oturma düzeni, sosyal mesafe kuralına göre planlanacaktır.

 • Tesislerin havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanacaktır. Hava sirkülasyonunu sağlamak amacı ile tesisteki ortak kullanım alanları arasındaki kapılar açık tutulacaktır.

 • Eğitim süresince misafir-izleyici kabul edilmeyecektir.

 • Tuvaletlerde sıvı sabun ve tek kullanımlık kağıt havlu kullanılacaktır.

 • Kullanılan eldiven, maske vb. tek kullanımlık malzemeler için tesisin belirli noktalarında tıbbi atık kutuları bulundurulacaktır.

İlgililere Duyurulur

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu