Bütün Hakem ve Gözlemcilerimizin Dikkatine

Bütün Hakem ve Gözlemcilerimizin Dikkatine

Federasyonumuz tarafından 2023 Yılı Hakem ve Gözlemci Geliştirme, Eğitim, Vize, Seminer Programı 19-20 Kasım 2022 tarihleri arasından ÇEVRİMİÇİ yapılacaktır.

2023 Yılı Hakem ve Gözlemci Geliştirme, Eğitim, Vize, Seminer Programına başvuracak kişilerin seminer ücreti olan 1.000,00 TL’yi en geç 16 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar Türk Ekonomi Bankası Tunalı Hilmi Şubesi Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gelirler Hesabı 0311- 64110965 (TR83 0003 2000 0000 0064 1109 65) no’lu hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir

Ön Kayıt Tarihi: 19 Eylül-16 Kasım 2022

Yapılacak olan, 2023 Yılı Hakem Geliştirme, Eğitim, Vize, Ölçme ve Değerlendirme Programına katılacak bütün hakem ve gözlemcilerin 16 Kasım 2022 tarihine kadar  https://online.thof.gov.tr/Login adresinden giriş yaparak seminere başvurmaları ve aşağıdaki evrakları sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Evrakların eksik olması durumunda Hakem ve Gözlemcilerin seminerleri onaylanmayacaktır. Seminerle ilgili program daha sonra web sitemizden duyurulacaktır.

  1. Adli Sicil Belgesi (e-devletten kare kodlu olarak)
  2. Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (e-devletten kare kodlu olarak)
  3. Sağlık Raporu
  4. 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık)
  5. Islak İmzalı Bilgi Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. ( İndirmek için tıklayınız.)
  6. Banka Dekontu
  7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ÖNEMLİ: Seminer ÇEVRİMİÇİ yapılacak olup program ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacaktır.

THOF Online Kayıt Sistemi için  Tıklayınız.

İlgililere Duyurulur.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu