rivalocasino maxi

Talimatlar ve Yönergeler

Antrenör Eğitim Talimatı

Bölge Koordinatörleri Yönergesi

Bütçe ve Muhasebe Talimatı

Canlı Yayın Talimatı

Disiplin Talimatı

Hakem ve Gözlemci Talimatı

Mahalli Dal Yarışma Yönergesi

Satın Alma ve İhale Talimatı

Yarışma Talimatı

Yurt Dışına Çıkacak Kulüplerin Görevlendirilmesine İlişkin Denetim Talimatı

                  YURT DIŞI ÇIKIŞ TAAHHÜTNAMESİ