rivalocasino maxi

KAMUOYUNA VE HALK OYUNLARI CAMİASINA ÖNEMLİ DUYURU

by / 0 Comments / 4816 View / Eylül 7, 2018

 

Kamuoyunun ve Halk Oyunları Camiasının Dikkatine!

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Bakanlık Makamından almış olduğu 18.07.2018 tarihli ve E.13453533 sayılı olura istinaden “Yöre Oyunları Öğreticisi Kurs Programı”nı uygulamadan kaldırmıştır. Buna göre Türkiye Halk Oyunları Federasyonu olarak ilgili olurun onay tarihinden önce söz konusu kurs programlarına katılmış ve kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış olan kişilerin mevcut belgelerinin 2.Kademe Antrenörlük Belgesine dönüştürülmesi amacıyla 10-11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde ve ülke genelinde gerçekleştirilen intibak kurslarını başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu kurslara katılamayanlar için de 31 Ağustos 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde intibak mazeret kursları açılmış ve başarıyla tamamlanmıştır. İntibak eğitimlerine giren ve devamsızlık yapmayan tüm adayların intibakları başarı ile sonuçlandırılmıştır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılacak olan Antrenör Vize Seminerleri 9 Eylül 2018 Pazar günü yapılacaktır.

Vize Seminerleri için camia genelinde muallak kalan ve tartışmalı olan birkaç konuya açıklık getirilmesi gerekmektedir.

1-Türkiye Halk Oyunları Federasyonunu Antrenör Eğitim Talimatı 13.maddesi gereğince Federasyonumuzun yıl içinde yapacağı faaliyetlerde görev yapabilmek için antrenörlerin o yıl için yapılan vize seminerlerine katılmış olması gerekmektedir. Vize işlemleri yıllık yapılmaktadır. 3 yıllık vize yaptırmak gibi bir işlem söz konusu değildir. Antrenörlerimizin başka şehirlere gitmesi, konaklama ve yol masrafları gibi mağduriyetler yaşamaması göz önünde bulundurularak vize seminerlerinin 81 ilimizde eş zamanlı şekilde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Vize mazeret seminerlerinin ise bölgelere göre gruplandırılarak belli başlı il merkezlerinde yapılması planlanmaktadır. Bu hususta antrenörlerimizin ilk vize seminerlerine katılmaları önem arz ermektedir.

2- Halk Eğitim Merkezlerinde açılacak Halk Oyunları kurs programlarında; Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından verilen en az 2. Kademe Antrenörlük belgesine sahip olanlardan, o yıl için ilgili Federasyonca vizesini yaptıranlar görev alabileceklerdir.

3- Halk Oyunları Kurs Programlarının “Eğitimcilerin Niteliği” başlıklı 6. maddesi ( Usta Öğreticiliğin yer aldığı) yine aynı Bakanlık oluru ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak halk oyunları faaliyetleri ile Federasyonumuz bünyesinde gerçekleştirilen tüm halk oyunları faaliyetleri için Antrenörlerimizin vize seminerlerine katılmaları önem arz etmektedir.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı